عوارض شیمی درمانی بر دستگاه گوارش

عوارض شیمی درمانی بر دستگاه گوارش

بعد از مغز استخوان ، دستگاه گوارش به عنوان دویمن قربانی داروهای شیمی درمانی در نظر گرفته می شود . سمیت دستگاه گوارش شامل تهوع / استفراغ ، اختلالات حفره دهانی ، ازوفاژیت و اختلالات قسمت های تحتانی دستگاه گوارش می باشد .

عوارض شیمی درمانی بر دستگاه گوارش

عوارض شیمی درمانی بر دستگاه گوارش

تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی

عوامل شیمی درمانی از طریق تحریک رسپتورهای دوپامین و یا سروتونین در دستگاه گوارش ، CTZ و یا CNS باعث تهواع و استفراغ می شوند . ایت عارضه اغلب در روز اول شیمی درمانی اتفاق می افتد و می تواند تا چندین روز ادامه داشته باشد . تهوع و استفراغ شیمی درمانی در 3 نوع حاد ، تاخیری و قبل از شروع شیمی درمانی با پیش آگهی قبلی ، دسته بندی می شود . تهوع حاد یک تا 2 ساعت بعد از شروع تزریق دارو شروع شده و در عرض 4-6 ساعت به حداکثر میزان خود می رسد . تهوع تاخیری بعد از 24 ساعت از شروع شیمی درمانی آغاز شده و تهوع با پیش آگهی ، قبل از شروع تزریق داروهای شیمی درمانی در بیمارانی که در دوره های قبلی تهوع و استفراغ زیادی را تجربه کرده اند ، اتفاق می افتد .

با در نظر گرفتن داروهای شیمی درمانی مورد استفاده و شرایط خود بیمارا انتخاب رژیم ضد تهوع مناسب می تواند متغیر باشد . برخی از دارو درمانی های هدفمند نیز دارای عارضه تهوع استفراغ هستند که البته با شدت کمتری نسبت به داروهای موسوم شیمی درمانی است .

به طور کلی دسته های دارویی متفاوت و متعدد ، با مکانیسم های مختلف در این راستا می توانند مورد استفاده قرار بگیرند . البته رژیم پیشنهادی پیشگیری از تهواع و استفراغ با توجه به داروهای موجود در بازار  بیان می شود.برای کسب اطلاعات بیشتر دربار ه عوارض درمان  سرطان به اینستاگرام مراجعه کنید .

پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از شیمی درمانی

سه دسته دارویی که در بیشترین میزان کاربرد را در CINV دارند شامل آنتاگونیست های سروتونین ، آنتاگونیست و کورتیکواستروئیدها هستند . در مطالعات جدید الانزاپین نیز اثرات قابل توجهی در کنار سایر داروها داشته است . انتخاب رژیم پیشگیری از تهواع و استفراغ وابسته به ریسک تهوع زایی رژیم شیمی درمانی می باشد . شایان ذکر است میزان این ریسک اغلب با توجه به دارویی بیان می شود که در رژیم بیشترین ریسک تهوع زایی را داشته باشد .

به طور کلی دسته های دارویی متفاوت و متعدد ، با مکانیسم های مختلف در این راستا می توانند مورد استفاده قرار بگیرند . البته رژیم پیشنهادی پیشگیری از تهواع و استفراغ با توجه به داروهای موجود در بازار  بیان می شود.

شیمی درمانی در درمان سرطان سینه

کم خونی بعد از شیمی درمانی