تشخیص سرطان

راه های تشخیص سرطان جهت تشخیص سرطان، پزشک به بررسی سابقه بیماری فردی و فامیلی، و یا معاینات فیزیکی می پردازد. تست های آزمایشگاهی، غربالگری، ماموگرافی، سی تی اسکن، اندوسکوپی و … از جمله راه های تشخیص سرطان و کمک کننده به درمان سرطان  هستند، که در این مقاله به بررسی این راه ها می […]

read more »