سرطان تخمدان

سرطان تخمدان تومورهای بدخیم تخمدان ممکن است در زنان واقع در هر گروه سنی بروز کند . در مجموع 4% کل سرطان ها و 23% سرطان های دستگاه تناسلی زنان را سرطان تخمدان تشکیل می دهد . شایع ترین تومورهای تخمدانی در گروه سنی کمتر از 20 سال از نوع ژرم سل بوده و در […]

read more »
تماس با ما