پیشگیری از سرطان روده کوچک

پیشگیری از سرطان روده کوچک سرطان روده کوچک، نوعی سرطان نادری است که درون روده کوچک، مثل دستگاه گوارش بین معده و روده بزرگ شکل می گیرد. روده کوچک 6 متر طول دارد. علل سرطان روده کوچک چیست؟ هیچ علت شناخته شده ای در ایجاد سرطان روده کوچک وجود ندارد، اما عوامل متعددی وجود دارد […]

read more »