سرطان لوزالمعده

سرطان لوزالمعده یا همان سرطان پانکراس در صورت رشد بی رویه و کنترل نشده سلول های بدخیم اتفاق می افتد. سلول های سرطانی لوزالمعده مانند هر سلول سرطانی دیگر توانایی انتقال به سایر نقاط بدن و درگیر نمودن سایر اعضا را دارند. این بیماری بیشتر در افراد سالمند (بالای 60 سال) شایع است. همچنین این […]

read more »
تماس با ما