سرطان مری

سرطان مری مری ساختاری لوله ایی شکل دارد که گلو را به معده متصل می کند. غذا از طریق مری از دهان به معده می رسد. هنگامی که سلول های سرطانی در ناحیه مری رشد کند، سرطان مری بروز می کند. سرطان مری به گونه ایی است که ابتدا در لایه بیرونی مری رشد و […]

read more »
تماس با ما