آیا سرطان کیسه صفرا کشنده است ؟

آیا سرطان کیسه صفرا کشنده است ؟ جراحی کیسه صفرا بعد از عمل فتق شایع ترین جراحی است که به صورت اورژانسی انجام می شود . حال چه بیماری های کیسه صفرا نیاز به جراحی دارد ؟ آیا سرطان کیسه صفرا خطرناک است ؟ در ادامه با ما همراه باشید . وظایف کیسه صفرا در […]

read more »