سرطان در کودکان

سرطان به زبان ساده عبارتند از رشد بی رویه و کنترل نشده دسته ای از سلولها در بدن . هیچ کدام از بافت های بدن از این قاعده مستثنی نیست و این اتفاق می تواند در همه بافت های بدن ایجاد شود . برخی از سرطان ها بین بالغین و کودکان مشترک هستند . برخی […]

read more »
تماس با ما