سرطان چشم

سرطان چشم بیشتر از یک سوم تمام سندرم های ژنتیکی شناخته شده در چشم وجود دارد . ما می توانیم نشانه های وجود مواد مغذی ، کمبودها ، تنش های عصبی و کمبود بکمپلکس ها و استرس ها را می توان از چشم تشخیص داد . استرس حالتی است که با نگاه کردن به چشم […]

read more »