سرطان مغز

سرطان مغز در سرطان مغز، سلول های سرطانی (سلول های خوش خیم) در بافت های مغزی رشد می کنند. سلول های سرطانی برعملکرد های مغزی از جمله، کنترل عضلات، حافظه و یا سایر فعالیت های طبیعی مغز تاثیر می گذارند. سرطان مغز بیماری شایعی نیست و درصد کمی از افراد به این سرطان مبتلا می […]

read more »
تماس با ما