عوارض شیمی درمانی بر دستگاه گوارش

عوارض شیمی درمانی بر دستگاه گوارش بعد از مغز استخوان ، دستگاه گوارش به عنوان دویمن قربانی داروهای شیمی درمانی در نظر گرفته می شود . سمیت دستگاه گوارش شامل تهوع / استفراغ ، اختلالات حفره دهانی ، ازوفاژیت و اختلالات قسمت های تحتانی دستگاه گوارش می باشد . تهوع و استفراغ ناشی از شیمی […]

read more »