مراقبت های حین درمان اگزالی پلاتین

مراقبت های حین درمان اگزالی پلاتین oxaliplatin(اگزالی پلاتین) اگزالی پلاتین از داروهای مورد استفاده در درمان سرطان کولون و رکتوم میباشد و نکات بسیار مهمی است که در رابطه با آن باید حتما مد نظر قرار دهید: _در هنگام درمان با این دارو از هوای سرد و اجسام سرد دوری کنید _ اگر میخواهید در […]

read more »