غربالگری سرطان سینه

غربالگری سرطان سینه هدف از غربالگری جلوگیری از بیماری نیست بلکه تشخیص به موقع سرطان است . در دهه های اخیر آزمایشات غربالگری و افزایش آگاهی مردم میزان مرگ و میر ناشی از سرطان را کاهش داده است . مزایای غربالگری سرطان سینه غربالگری بدین منظور انجام می شود که سرطان را زمانی تشخیص داد […]

read more »