آیا سرطان پروستات کشنده است ؟

آیا سرطان پروستات کشنده است ؟ سرطان پروستات شایع ترین سرطان در بین مردان است . در حال حاضر جزو کشنده ترین سرطان بعد از سرطان پوست در دنیا می باشد . در کشور ما این سرطان بسیار شایع می باشد پس بهتر است بیشتر با این بیماری کشنده آشنا شویم . آناتومی پروستات پروستات […]

read more »